Menu:

Het belang van brand en brandwonden voorkomen

  • Jaarlijks worden er ongeveer 1.400 mensen, waaronder 400 kinderen, met zware brandwonden opgenomen in een brandwondencentrum. Kinderen van 0 tot 5 jaar vormen de grootste groep slachtoffers. Het leven van een slachtoffer wordt door brandwonden grondig gewijzigd. Brandwonden hebben namelijk ernstige fysische en psychosociale gevolgen bij kinderen. De medische nazorg vormt een van de hoekstenen voor een verbetering van de levenskwaliteit. Ze blijft echter een enorme belasting op alle gebied en zijn directe omgeving. Herintegratie kan tot 30 jaar duren. Bovendien zijn zowel de medische kosten voor de ouders als de maatschappelijke kosten, zoals voor volksgezondheid, enorm hoog.

 

  • De dodelijke brandwonden worden vooral veroorzaakt door huisbranden. Elk jaar worden er ongeveer 10.000 branden geregistreerd, waarbij 1.600 mensen ernstige brandwonden oplopen en meer dan 100 mensen sterven, waaronder ook kinderen.

 

  • 37% van de slachtoffers van brandwonden zouden tot de lagere sociale klassen behoren. Ondanks de betere terugbetaling van de ziekenhuiskosten, blijft de eigen inbreng onbetaalbaar. De noodzakelijke nazorg zoals psychologische steun, basisbehandelingen, basisverzorging, medicatie en producten die in zeer grote mate niet terugbetaald worden, blijven voor deze doelgroep uitgesloten.

 

  • Daarenboven is deze doelgroep niet bereikbaar via de normale media en leeft deze doelgroep in de meest risicovolle habitat. Daaronder zijn vele anderstaligen en allochtonen wat de normale communicatie bemoeilijkt.