Menu:

Volwassenen, Ouders en Senioren

Voor volwassenen

De vorming is uitgewerkt rond het thema preventie brand en brandwonden

Deze vorming wordt op maat van de doelgroep opgebouwd en samengesteld. Deze kan gegeven worden vanuit preventief oogpunt of na een ongeval met brandwonden.
Volgende thema’s kunnen aan bod komen :
- brandpreventie thuis
- brandwondenpreventie thuis
- EHBO bij brandwonden
- herkennen van brandwonden (inschatten diepte) 

Procedure

Duur vorming: 2 uur

Waar?  De aanvrager geeft de locatie door

Voorwaarden:
De aanvrager voorziet een lokaal met een beamer (projector) en voorzieningen om een laptop aan te sluiten.
 
Kostprijs:
80 euro + verplaatsingsvergoeding consulent.
 
Facturatie:
De factuur wordt verstuurd na de inschrijving, betaling 30 dagen na ontvangst van de factuur.  
 
Inschrijvingen:
Dienen ons ten laatste 4 weken op voorhand te bereiken. Na inschrijving ontvangen jullie een bericht met de informatie over uw inschrijving. Nadat de afspraken afgewerkt zijn, ontvangt u een bevestiging van definitieve inschrijving.
 
Annulaties/Wijzigingen:
Dienen doorgegeven te worden naar prevention@burnsfoundation.eu ten laatste een maand voor de opleiding. Indien annulatie niet tijdig wordt ontvangen, wordt de totale kostprijs doorgerekend.

Uw referentienummer op de factuur?

Indien uw referentie op de factuur dient vermeld te worden, gelieve deze te vermelden bij de opmerkingen. Suggestie: vraag aan uw directie of een referentienummer nodig is om tot betaling van de factuur te kunnen overgaan. Eens de inschrijving afgewerkt is, kunnen geen referenties meer toegevoegd worden.