Menu:

Onthaalouders en kinderopvang

Onthaalouders en kinderopvang

Deze vorming rond het thema brand en brandwonden is specifiek opgebouwd voor personen die dagelijks instaan voor de opvang en begeleiding van kleine kinderen.
Deze interactieve vorming bevat een theoretisch gedeelte waarbij dieper wordt ingegaan rond de gevaren die er heersen in de omgeving van het kind. Welke ongevallen er vooral voorkomen bij onthaalouders en kinderopvang ? Hoe kunnen wij preventief acties ondernemen om het risico op ongevallen te verminderen. Wat moeten wij doen wanneer een kind brandwonden oploopt.
Het praktische gedeelte bestaat uit een evacuatiespel waarbij er beroep wordt gedaan op het rookhuis van de Stichting Brandwonden.  

Bekijk ook onze opleiding “Kleine blusmiddelen en evacuatie”, die speciaal ontworpen werd voor onthaalouders en kinderopvang. Meer info: pagina “Opleiding kleine blusmiddelen en evacuatie)  

Wie kan deze vorming aanvragen?

Organisaties die instaan voor de organisatie van kinderopvang. Onthaalouders of hun directie. Overheden die instaan voor kinderopvang. Kindercreches, ...

Procedure

Duur vorming: 2 uur

Waar? De aanvrager geeft de locatie door

Voorwaarden:
De aanvrager voorziet een lokaal met een beamer (projector) en voorzieningen om een laptop aan te sluiten.
 
Kostprijs:
80 euro + verplaatsingsvergoeding consulent (+ 125 euro extra indien huren rookhuis)
 
Facturatie:
De factuur wordt verstuurd na de inschrijving, betaling 30 dagen na ontvangst van de factuur.  
 
Inschrijvingen:
Dienen ons ten laatste 4 weken op voorhand te bereiken
Na inschrijving ontvangen jullie een bericht met de informatie over uw inschrijving.
Nadat de afspraken afgewerkt zijn, ontvangt u een bevestiging van definitieve inschrijving
 
Annulaties/Wijzigingen:
Dienen doorgegeven te worden naar prevention@burnsfoundation.eu ten laatste een maand voor de opleiding. Indien annulatie niet tijdig wordt ontvangen, wordt de totale kostprijs doorgerekend.

Uw referentienummer op de factuur?

Indien uw referentie op de factuur dient vermeld te worden, gelieve deze te vermelden bij de opmerkingen. Suggestie: vraag aan uw directie of een referentienummer nodig is om tot betaling van de factuur te kunnen overgaan. Eens de inschrijving afgewerkt is, kunnen geen referenties meer toegevoegd worden.