Menu:

Secundair en hoger Onderwijs

Secundair en hoger Onderwijs

De vorming is uitgewerkt voor tieners en jongeren

Veelal wordt preventie bekeken als saai en belerend. Vooral tieners zijn hier heel gevoelig aan. Deze vorming zoemt vooral in op gedrag, sociale druk en hoe jongeren zich gedragen in een groep, bijvoorbeeld stoer doen versus verantwoordelijkheid opnemen of gewoon meelopen. Dit vertalen we steeds naar veilig gedrag. De vorming is sterk interactief en er worden heel wat actieve methodieken gebruikt. We maken gebruik van filmpjes, groepswerk, rollenspel, …

Deze vorming kan preventief gegeven worden - maar ook opgebouwd naar aanleiding van een incident die er is geweest waarbij brand en brandwonden de gevolgen waren.

Volgende thema’s kunnen aan bod komen :
- ongevallenstatistieken
- brandpreventie thuis
- brandwondenpreventie thuis
- EHBO bij brandwonden
- herkennen van brandwonden (inschatten diepte)
 

Wie kan deze vorming aanvragen ?

Leerkrachten en directies uit het secundair en hoger onderwijs

Procedure:

Duur vorming: 2 uur
 
Waar ? De aanvrager geeft de locatie door
 
Voorwaarden vorming: 
De aanvrager voorziet een lokaal met een beamer (projector) en voorzieningen om een laptop aan te sluiten.
 
Kostprijs:
80 euro + verplaatsingsvergoeding consulent 

Facturatie:
De factuur wordt verstuurd na de inschrijving, betaling 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien u  een bestelbon nodig hebt klik hier.
 
Inschrijvingen:
Dienen ons ten laatste 4 weken op voorhand te bereiken. Na inschrijving ontvangen jullie een bericht met de informatie over uw inschrijving. Nadat de afspraken afgewerkt zijn, ontvangt u een bevestiging van definitieve inschrijving
 
Annulaties/Wijziginen:
Dienen doorgegeven te worden naar prevention@burnsfoundation.eu ten laatste een maand voor de opleiding. Indien annulatie niet tijdig wordt ontvangen, wordt de totale kostprijs doorgerekend.
 
Contact:
Ten einde optimale communicatie te verzekeren, ook binnen uw school, verzoeken wij u bij de inschrijving  de contact gegevens van het secretariaat te vermelden.

Uw referentienummer op de factuur?

Indien uw referentie op de factuur dient vermeld te worden, gelieve deze te vermelden bij de opmerkingen. Suggestie: vraag aan uw directie of een referentienummer nodig is om tot betaling van de factuur te kunnen overgaan. Eens de inschrijving afgewerkt is, kunnen geen referenties meer toegevoegd worden.