Menu:

Secundair en hoger Onderwijs

Secundair en hoger Onderwijs

De vorming is uitgewerkt voor tieners en jongeren

Veelal wordt preventie bekeken als saai en belerend. Vooral tieners zijn hier heel gevoelig aan. Deze vorming zoemt vooral in op gedrag, sociale druk en hoe jongeren zich gedragen in een groep, bijvoorbeeld stoer doen versus verantwoordelijkheid opnemen of gewoon meelopen. Dit vertalen we steeds naar veilig gedrag. De vorming is sterk interactief en er worden heel wat actieve methodieken gebruikt. We maken gebruik van filmpjes, groepswerk, rollenspel, …

Deze vorming kan preventief gegeven worden - maar ook opgebouwd naar aanleiding van een incident die er is geweest waarbij brand en brandwonden de gevolgen waren.

Volgende thema’s kunnen aan bod komen :
- ongevallenstatistieken
- brandpreventie thuis
- brandwondenpreventie thuis
- EHBO bij brandwonden
- herkennen van brandwonden (inschatten diepte)
 

Wie kan deze vorming aanvragen ?

Leerkrachten en directies uit het secundair en hoger onderwijs

Procedure:

Duur vorming: 3 uur (1 uur theorie + 2 uur praktijk)
 
Waar ? De vorming gaat door in het bedrijf zelf. Nieuw vanaf 2019: Stichting Brandwonden biedt deze opleiding ook aan  in ons opleidingscentrum te Deinze voor individuen of kleine groepen.
 
Voorwaarden vorming: 

De aanvrager voorziet een lokaal met een beamer (projector) en voorzieningen om een laptop aan te sluiten voor de theorie.

De aanvrager voorziet een terrein voor de praktische oefeningen van 10  op 30 meter + elektriciteitsvoorziening.

Max. 20 deelnemers per vorming.
 
Kostprijs:

500 euro + 50 euro per deelnemer (voor de eerste 10 deelnemers van de vorming ) + verplaatsingsvergoeding consulent 

Facturatie:
De factuur wordt verstuurd na de inschrijving, betaling 30 dagen na ontvangst van de factuur.
 
Inschrijvingen:
Dienen ons ten laatste 4 weken op voorhand te bereiken
Na inschrijving ontvangt u een bericht met de informatie over uw inschrijving.
Nadat de afspraken afgewerkt zijn, ontvangt u een bevestiging van definitieve inschrijving.
 
Annulaties/Wijziginen:

Dienen doorgegeven te worden naar preventie@stichtingbrandwonden.be ten laatste een maand voor de opleiding. Indien annulatie niet tijdig wordt ontvangen, wordt de totale kostprijs doorgerekend. 

Contact:
Ten einde optimale communicatie te verzekeren, ook binnen uw school, verzoeken wij u bij de inschrijving  de contact gegevens van het secretariaat te vermelden.

Uw referentienummer op de factuur?

Indien uw referentie op de factuur dient vermeld te worden, gelieve deze te vermelden bij de opmerkingen. Suggestie: vraag aan uw directie of een referentienummer nodig is om tot betaling van de factuur te kunnen overgaan. Eens de inschrijving afgewerkt is, kunnen geen referenties meer toegevoegd worden.